Publicaties

Artsen richtlijn

Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose De doelstelling van de medische richtlijn voor heriditaire hemochromatose…

Erytrocytaferese

Erytrocytaferese is de laatste 15 jaar ook gebruikt als behandelmethode bij Hemochromatose (naast aderlaten). Eva…

Hepcidine

In februari 2009 heeft Prof. Swinkels een oratie gehouden met als titel “Met ijzer bruggen…

Hyperferritinemieën

Hoe pak je in de dagelijkse praktijk een gestegen ferritinewaarde aan en wanneer moet je…

Protocol Aderlaten

In overleg met diverse ziekenhuizen en na bestudering van reeds bestaande protocollen, heeft de HVN…

Richtlijn Hemochromatose

In 2007 werd voor het eerst een medische richtlijn opgesteld voor de indicatie Heriditaire Hemochromatose…

Screening op hemochromatose

In het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie is een artikel verschenen over (familie)screening op hemochromatose. Klik…

Voedsel en ijzeropname

Rapport over het onderzoek naar de bruikbaarheid van dieet om minder ijzer in te nemen…