Gespreksonderwerpen spreekkamer

Aandachtspuntenlijst

De HVN heeft een lijst met aandachtspunten opgesteld die u kan helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw arts.

Deze aandachtspuntenlijst is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie, Nederlandse Vereniging voor Haematologie, de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie, de Nederlandse Antropogenetische Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland.