HVN-organisatie

Binnen het bestuur zijn een aantal bestuurlijke aandachtsvelden onderkend, namelijk:

  • Digitale zaken (waaronder het beheer van de website)
  • Financiële administratie
  • Ledenadministratie
  • Lotgenotencontact
  • Medische richtlijn
  • Voorlichting
  • IJzerwijzer