Voorlichting

Patiënten hebben veel behoefte aan informatie over hemochromatose.
Dit betreft niet alleen de medische aspecten, maar ook de sociaal maatschappelijke aspecten, de financiële aspecten en verzekeringszaken.

De HVN investeert daarom een groot gedeelte van de contributies, donaties en subsidies in het beschikbaar stellen van zoveel mogelijk informatie over alle aspecten van hemochromatose.

Brochure

De HVN heeft een uitgebreide brochure samengesteld waarbij ingegaan wordt op de vraag “Wat is hemochromatose?” Deze brochure geeft antwoord op veel vragen met betrekking tot hemochromatose.
Klik hier om de brochure te bestellen.

Daarnaast is een beknopte brochure beschikbaar “Meedoen met een zeldzame aandoening: erfelijke hemochromatose”. Deze brochure kan gratis worden besteld of gedownload.

IJzerwijzer

De IJzerwijzer is een kwartaalblad van de HVN. De IJzerwijzer is een uitgebreid informatiemagazine, waarin medische, sociaal maatschappelijke en financiële aspecten aan de orde komen en vele wetenswaardigheden worden beschreven. In IJzerwijzer wordt ook veel aandacht besteed aan persoonlijke aspecten en komen lezers aan het woord.
Bekijk hier de nieuwste ijzerwijzers inzien.

Website

De HVN heeft voor haar leden een website met daarop uitgebreide informatie over alle aspecten van de ziekte.
In deze website wordt over de volgende onderwerpen uitgebreide informatie gegeven:

Hemochromatose

Een uitvoerige beschrijving van de aandoening, de diagnose, de behandeling, de erfelijkheidsaspecten, de voeding en een begrippenlijst.

Publicaties

Zowel eigen publicaties als belangrijke publicaties van derden. Deze publicaties zijn voor leden gratis te downloaden.

Links

De website verwijst naar veel relevante links, zowel van koepelorganisaties, verwante patiëntenverenigingen en andere interessante websites.

De vereniging

Een beschrijving van onze vereniging, de namen en adressen van bestuur en vrijwilligers, contactgegevens en andere verenigingszaken.

Downloads

De HVN heeft veel informatie over hemochromatose opgenomen in te downloaden documenten.