Brochures hemochromatose

Brochure: Wat is hemochromatose?

Uitgebreide brochure

De HVN heeft de brochure “Wat is hemochromatose?” samengesteld. De brochure geeft veel informatie over hemochromatose. Niet alleen over de ziekte, maar ook over de behandeling, erfelijkheid en familieonderzoek, voeding en verzekeringen.

De brochure kan worden gedownload.

Brochure: Meedoen met een zeldzame aandoening

Uitgebreide brochure


De HVN heeft in samenwerking met de patiëntenorganisatie Ieder(in) een beknopte brochure samengesteld. Daarin staat beperkte informatie over de aandoening hemochromatose: hoe wordt dit ontdekt, hoe wordt het behandeld, wat zijn de mogelijke problemen? Daarnaast wordt met name ook ingegaan op de mogelijke maatschappelijke gevolgen die de aandoening met zich mee kan brengen.

Deze folder is hier te bekijken of te downloaden, maar kan ook gratis worden aangevraagd en per post worden toegestuurd door dit formulier in te vullen.