skip to Main Content

Vanaf deze wegpagina wordt uitgebreide informatie ter beschikking gesteld aan allen die professioneel werkzaam zijn en in hun diverse disciplines te maken krijgen met hemochromatose. Op dit moment is de HVN druk doende deze informatie te vergaren, te ordenen en gereed te maken voor publicatie. In het sub-menu vind u alvast enkele stukken zoals de richtlijn hemochromatose.

Back To Top
X