Lotgenotencontact

Lotgenotencontact is gericht op het individuele contact van een vrijwilliger met patiënten en/of hun partners/familie.

Indien nodig kan de vrijwilliger daarbij terugvallen op de verschillende deskundigen binnen de HVN.

Lotgenotencontact leidt tot een individueel gesprek met één van onze vrijwilligers, b.v. via telefoon of e-mail. Indien gewenst zijn er ook mogelijkheden tot een persoonlijk gesprek. De vrijwilliger biedt vooral een luisterend oor, maar kan een patiënt ook informeren en adviseren.

Wanneer u behoefte hebt aan een persoonlijk contact, neem dan gerust contact op met één van onze vrijwilligers, ook al bent u (nog) geen lid van de HVN. Klik hier voor de contactgegevens van de vrijwilligers.

E-mail contact

Wanneer u een concrete vraag hebt kunt u deze vraag ook per e-mail aan de HVN stellen. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • de ziekte
  • de diagnose
  • de behandeling
  • een gesprek met een arts of medisch deskundige
  • de voeding
  • de gevolgen die hemochromatose voor u heeft
  • de vereniging

Alle vragen worden snel en op deskundige wijze beantwoord.
Overleg wel altijd alle informatie die u krijgt met uw arts.

Vanzelfsprekend wordt al uw informatie strikt vertrouwelijk behandeld.

Of stuur ons een bericht door te mailen naar info@hemochromatose.nl.

Contactbijeenkomsten

Daarnaast organiseert de HVN in het land contactbijeenkomsten waar leden en niet-leden elkaar treffen en ervaringen kunnen uitwisselen.