Klachtenregeling

De HVN doet haar uiterste best om alle contacten met haar leden zorgvuldig en deskundig uit te voeren en af te handelen.
In dat kader is ook een formele klachtenregeling opgesteld.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de HVN:

Dr. C. van Deursen, voorzitter@hemochromatose.nl; tel. 088-5054321