Zorgboek

Het Zorgboek IJzerstapelingsziekte derde druk.

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar ijzerstapelingsziekte. Zo is duidelijk geworden dat de ziekte vaker voorkomt dan vroeger werd gedacht. Tegelijkertijd is er meer bekend geworden over de oorzaak en de gevolgen van de ziekte. In dit boek vindt u een getrouwe weergave van de nieuwe medische inzichten en van de wijze waarop ijzerstapelingsziekte in Nederland wordt behandeld. Het boek geeft daarbij duidelijke achtergrondinformatie over de functie van ijzer in het lichaam. Daarnaast is er veel aandacht voor wat mensen met deze aandoening zélf kunnen doen. Door een positieve aanpak kunnen bepaalde klachten minder worden of zelfs in hun geheel voorkomen worden. Ook de invloed van deze aandoening op het dagelijks leven komt aan bod. Wat betekent ijzerstapelingsziekte voor de relatie, voor een eventuele kinderwens, voor het seksleven, voor iemands carrière? Al deze vragen worden beantwoord. Tot slot geeft het boek informatie over de beschikbare hulp, van de professionele hulpverlening tot de verschillende patiëntenverenigingen.

Dit Zorgboek derde druk 2015 is in samenwerking met de volgende instanties geschreven:

Hemochromatose Vereniging Nederland, Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Haematologie, Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie, Nederlandse Vereniging voor Pathologie, Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Nederlandse Leverpatiënten Vereniging, Erfocentrum, Stichting Sanquin Bloedvoorziening, Stichting De Ombudsman, Consumentenbond, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), Welder, Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Het Zorgboek Ijzerstapelingsziekte is gratis als PDF te lezen of te downloaden van onze website.