Leven met
hemochromatose

De HVN staat voor jouw belangen!

Hemochromatose

Hemochromatose: Erfelijke ijzerstapelingsziekte met diverse klachten. Tijdige diagnose en behandeling essentieel. Betekenis verhoogde ferritinespiegel.

Over HVN

HVN: Dé vereniging voor hemochromatosepatiënten. Belangenbehartiging, advies, bijeenkomsten en ondersteuning.

Behandeling

De HVN stelt zich tot doel om de behandeling door middel van aderlaten voor de patiënt te vergemakkelijken.

IJzerwijzer

HVN-leden ontvangen vier keer per jaar het blad met interessante artikelen en updates uit binnen- en buitenland.

Opkomen voor alle personen met hemochromatose

De HVN behartigt de belangen van alle patiënten die geconfronteerd worden met hemochromatose (ijzerstapelingsziekte). De HVN zorgt voor informatie naar patiënten en hun behandelaars. De HVN organiseert regionale en landelijke contactbijeenkomsten voor patiënten met hemochromatose en hun familieleden, verzorgt telefonisch lotgenotencontact en zorgt voor mondelinge en schriftelijke informatievoorziening.

Agenda

De volgende contactdagen zijn gepland op 21 september en 9 november; voor details zie Bekijk de Agenda.