Leven met
hemochromatose

De HVN staat voor jouw belangen!

Hemochromatose

Hemochromatose: Erfelijke ijzerstapelingsziekte met diverse klachten. Tijdige diagnose en behandeling essentieel. Betekenis verhoogde ferritinespiegel.

Over HVN

HVN: Dé vereniging voor hemochromatosepatiënten. Belangenbehartiging, advies, bijeenkomsten en ondersteuning.

Behandeling

De HVN stelt zich tot doel om de behandeling door middel van aderlaten voor de patiënt te vergemakkelijken.

IJzerwijzer

HVN-leden ontvangen vier keer per jaar het blad met interessante artikelen en updates uit binnen- en buitenland.

Opkomen voor alle personen met hemochromatose

De HVN behartigt de belangen van alle patiënten die geconfronteerd worden met hemochromatose (ijzerstapelingsziekte). De HVN zorgt voor informatie naar patiënten en hun behandelaars. De HVN organiseert regionale en landelijke contactbijeenkomsten voor patiënten met hemochromatose en hun familieleden, verzorgt telefonisch lotgenotencontact en zorgt voor mondelinge en schriftelijke informatievoorziening.

Agenda

25 mei: contactbijeenkomst in Delft, WestCord Hotel, Olof Palmestraat 2, 2616LM Delft, 015-8889010. Aanvang 12.30 uur lunch; 13.30 uur Algemene Ledenvergadering; 14.00 uur Drs. Henk Jacobs met ‘beknopte inleiding over hemochromatose’ en Dr. Frans Hoogeveen met “een psychologische en sociale benadering van ziekte. Leden kunnen zich opgeven bij Conny Udo, via contactdagen@hemochromatose.nl. Niet leden zijn ook welkom maar wordt een bijdrage van Euro 10 gevraagd; dat kan ter plaatse worden betaald.

21 september wordt de contactbijeenkomst in het Zuiden georganiseerd, vermoedelijk in Hapert; details volgen later.
9 november vindt de laatste contactdag van 2024 plaats in het Noorden van het land; details volgen later.