skip to Main Content
Op 9 november is de volgende contactbijeenkomst in het van der Valk hotel, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH, Zwolle.

Sprekers zijn Dr. L. Laterveer over algemene aspecten van hemochromatose…

Tijdens de algemene ledenvergadering is Dr. Cees van Deursen gekozen als voorzitter van de HVN.

Tijdens de ledenvergadering hebben wij na 10 jaar afscheid genomen…

Aderlaten

Een vergelijking van de werkwijze van Sanquin versus het "gewone"…

Op 14 September jl. vond de lotgenotencontactdag plaats in het van der Valk hotel de Cantharel, Ugchelen. Sprekers waren Dr. Cees van Deursen over hemochromatose en Mevrouw Klein Koerkamp over voeding.

Lotgenotencontactdag: zaterdag 14 september 2019 in het van der Valk…

Hemochromatose ofwel ijzerstapelingsziekte is een erfelijke aandoening. Het lichaam neemt teveel ijzer op. Dit ijzer wordt opgeslagen in verschillende organen en gewrichten. Hierdoor ontstaan tal van klachten. Vroegtijdige diagnose en behandeling is daarom van groot belang.

De Hemochromatose Vereniging Nederland (HVN) is van en voor mensen met hemochromatose. De vereniging komt voor patiënten op bij artsen, instellingen en overheid. De vereniging geeft het kwartaalblad “Ijzerwijzer” uit, organiseert bijeenkomsten, geeft adviezen en biedt hulp via ervaringsdeskundigen.

Leden van de HVN krijgen vier keer per jaar het blad “Ijzerwijzer”. Het bevat goed leesbare artikelen over hemochromatose. Ook nieuwe ontwikkelingen in binnen-en buitenland krijgen de aandacht.

De volgende contactdag wordt gehouden op 9 november in het van der Valk hotel, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH, Zwolle.

Enkele videos:
1.  De rol van de apotheker van het ziekenhuis
2. Controle op het medicijngebruik voor opname
3. Bewaking van medicijnen en levering

Back To Top
X