Contactbijeenkomst in Apeldoorn op 16 maart

Zaterdag 16 maart is in het van der Valk hotel, Balkenweg 1, 9405CC Assen, een contactdag geweest.
Sprekers waren Dr. Cees van Deursen over ‘Hemochromatose: wijzer over ijzer’ en Drs. Martijn van der Waart met de lezing ‘Leefstijl: hype of hoop?’.
De lezing van Dr. Cees van Deursen is te bekijken, Klik hier!
Drs. Martijn van der Waart zijn lezing kunt u terugkijken via, Klik hier!

Dit jaar worden de volgende contactdagen gehouden op respectievelijk 25 mei, 21 september en 9 november.