Meerjarenplan

Het bestuur heeft een meerjarenplan voor de periode 2015-2019.

Inmiddels is er een nieuw plan beschikbaar voor de periode 2020-2025. De belangrijkste onderwerpen die in dit plan worden beschreven zijn:

  • Bewerkstelligen vroegtijdige diagnose
  • Belangenbehartiging patiënten met hemochromatose
  • Informatievoorziening over hemochromatose, voor leden, zorgprofessionals en geïnteresseerden
  • Dienstverlening
  • Contact met en uitbreiding van de Medische Advies Raad
  • Aandacht voor hemochromatose in de gezondheidszorg
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Positie van de vereniging