skip to Main Content

Een overzicht van conferenties die interessant zijn voor professionals op het gebied van hemochromatose en gerelateerde aandoeningen.

Perspublikaties van de lezingen van het symposium van de European Iron Club in het UMC Radboud op 15 september 2010 zijn hieronder te vinden:

– Nieuwe inzichten in aandoeningen van de ijzerstofwisseling en de consequenties voor de klinische praktijk
D. Swinkels, UMC Radboud Universtity, Nijmegen

Klik hier!

– Hoofdlijnen van Nederlandse richtlijn Hemochromatose
C.T.B.M. van Deursen
Klik hier!

– De richtlijn hemochromatose in de klinische praktijk
M.C.H. Janssen
Klik hier!

–De zorgstandaard
 J. A. Willemse, VSOP projectleider Zorgstandaard Hemochromatose

Klik hier!

– Iron overload in Myelodysplastic Syndromes
L. de Swart, Marius MacKenzie, D. Swinkels, T. de Witte, UMC Radboud University Nijmegen
Klik hier!

 IJzerstapeling in thalassemie, diagnostiek en behandeling
B. J. Biemond
Klik hier!

– Anemie door aangeboren stoornissen in de ijzerstofwisseling
P.P.T. Brons

Klik hier!

– Diagnostiek en behandeling van anemie bij inflammatoire darmziekten
D.J. de Jong, UMC Radboud University, Nijmegen
Klik hier!

– Anemie van chronische ziekte. De diagnostiek en behandeling van anemie bij patiënten met hart en/of nierfalen
C.A.J.M. Gaillard, Meander Medisch Centrum, Amersfoort en VU medisch centrum, Amsterdam
Klik hier!

– Mechanisms of Disease: erythropoietin resistance in patients with both heart and kidney failure
K. van der Putten, B. Braam, K. E. Jie and C.A.J.M. Gaillard, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
Klik hier!

Back To Top