IJzer in medicijnen

De HVN heeft aan de Universiteit van Utrecht gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijk nadelige gevolgen van ijzer in medicijnen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het merendeel van de geneesmiddelen die als werkzame stof ijzer bevatten, bij een juiste toepassing, geen nadelig effect heeft voor hemochromatosepatiënten.