Privacy protocol

Op 28 mei 2018 is de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De HVN heeft in dit kader haar beleid daarop aangepast en vastgelegd in “privacybeleid” van de Hemochromatose Vereniging Nederland.