Contactbijeenkomsten

De HVN organiseert jaarlijks een aantal contactbijeenkomsten. Alle hemochromatosepatiënten, hun familieleden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom bij alle bijeenkomsten.

De contactbijeenkomsten zijn interessant voor mensen die:

  • geconfronteerd zijn met de ziekte hemochromatose
  • weinig tot niets weten van deze ziekte en wat het voor hen betekent
  • behoefte hebben aan informatie over de vele aspecten van hemochromatose
  • behoefte hebben om vragen te stellen aan een medisch deskundige
  • behoefte hebben aan contact met lotgenoten

Tijdens een contactbijeenkomst houdt een medisch deskundige een inleiding over hemochromatose, waarbij naast medische informatie over de ziekte ook de praktische aspecten “uit de spreekkamer” aan de orde komen (hoe kom je van klacht tot diagnose, hoe is de behandeling, wat zijn mogelijke complicaties?). Daarnaast wordt in de regel een lezing verzorgd over een niet-medisch onderwerp waar hemochromatose patiënten mee te maken kunnen krijgen, zoals financiële zaken, beperkingen in het dagelijks leven etc.

Alle aanwezigen krijgen de gelegenheid vragen te stellen over hemochromatose. Medisch inhoudelijke vragen worden door de medisch deskundige beantwoord. De overige vragen worden door bestuursleden en vrijwilligers beantwoord.

De contactbijeenkomsten worden telkens op een zaterdagmiddag gehouden en beginnen om 13.00 uur. In de regel streven we elk jaar naar vier verschillende locaties: in het Noorden, Westen, Oosten en het Zuiden des lands.

Bekijk de contactbijeenkomsten