Hepcidine

In februari 2009 heeft Prof. Swinkels een oratie gehouden met als titel “Met ijzer bruggen bouwen”. In deze oratie gaat Prof. Swinkels in op de rol die hepcidine speelt bij de ijzerstapeling in het menselijk lichaam.

Klik hier voor een download van de oratie

Andere artikelen

Iron metabolism and iron disorders revisited in the hepcidin era.
Camaschella C., Nai A., Silvestri L.
Haematologica 2020; 105: 260.

Inflammation can increase hepcidin in HFE-hereditary hemochromatosis.
Wenke Moris, Pauline L.M.Verhaegh, Ad A.M. Masclee, Dorine W. Swinkels, Coby M. Laarakkers, Ger H. Koek and Cees Th.B.M. van Deursen. Clin Case Rep. 2021; 9:e04114
Klik hier om het artikel te lezen of te downloaden