Artsen richtlijn

Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose

De doelstelling van de medische richtlijn voor heriditaire hemochromatose is het bevorderen van tijdige, zorgvuldige en adequate diagnostiek en het ondersteunen van een zo goed mogelijke behandeling en monitoring van hereditaire (erfelijke) hemochromatose.

De richtlijn is van toepassing op alle professionals die bij de zorg voor patiënten met hereditaire hemochromatose en hun familieleden zijn betrokken, zoals huisartsen, internisten, maag-darm-leverartsen, reumatologen, radiologen, hematologen, klinisch pathologen, klinisch chemici en klinisch genetici.

Ook patiënten met hereditaire hemochromatose kunnen kennis nemen van de richtlijn.

De richtlijn is te vinden op www.richtlijnendatabase.nl. Als zoekterm dient heriditaire hemochromatose ingevoerd te worden.