Voedingsadvies bij heriditaire (HFE) hemochromatose

Dit rapport beoogt een voedingsadvies te geven dat gegrond is op wat tot op heden bekend is over het effect van voeding op met name de ijzerstapeling bij heriditaire hemochromatose.

De reden dat de adviezen in principe alleen gelden voor de groep personen met HFE-gen mutaties en toegespitst zijn op het minimaliseren van ijzerstapeling is dat naar het effect van voeding bij niet-HFE-geassocieerde ijzerstapeling weinig onderzoek gedaan is. Ook naar andere (dan ijzerstapeling) gerelateerde gezondheidsklachten bij HFE-hemochromatose is weinig onderzoek gedaan. Personen met HFE-gen mutaties-diegene met een ijzerstapeling door een afwijking van het HFE-gen-vormen overigens de grootste groep hemochromatosepatiënten (> 90 %) en vandaar dat de adviezen bestemd zijn voor het grootste deel van de hemochromatosepatiënten.

Op basis van het voedingsadvies kunnen patiënten zelf een weloverwogen keuze maken of en in hoeverre zij hun voeding aanpassen.

Dit onderzoek is verricht op verzoek van de Hemochromatose Vereniging Nederland (HVN).

Klik hier! voor het rapport.

Klik hier! voor de bijlagen.