Protocol Aderlaten

In overleg met diverse ziekenhuizen en na bestudering van reeds bestaande protocollen, heeft de HVN een voorbeeld protocol aderlaten gepubliceerd.

De MAR (Medische Advies Raad) van de HVN heeft het protocol ook getoetst aan de Richtlijn Hemochromatose. De bedoeling van dit protocol is dat het als onderdeel van de zorgstandaard, maar ook zelfstandig te gebruiken is. Eenieder die daar behoefte aan heeft kan er kennis van nemen en ziekenhuizen die nu nog geen protocol hebben of een zeer beperkt protocol hebben, kunnen het downloaden.

Dit protocol is een kapstok waarop gepreludeerd kan en mag worden zolang de hoofdlijnen in stand blijven. Het is daarmee niet zomaar een voorbeeld maar ook als onderdeel van de zorgstandaard een duidelijke aanbeveling.

Klik hier voor een download van het protocol