Aderlaten via de bloedbank: ruimere mogelijkheden!

Personen bij wie de klinische diagnose primaire hemochromatose is gesteld en die na behandeling in de onderhoudsfase zitten, kunnen worden geaccepteerd als reguliere bloeddonor.

Voor die onderhoudsfase, gelden de volgende bepalingen:

  • De ferritinewaarde is tijdens de behandeling (de onttrekkingsfase) eenmalig onder de 100 µg/l geweest.
  • De ferritinewaarde blijft daarna, dus gedurende de onderhoudsfase, aan de volgende normaalwaarden voldoen: voor vrouwen ≤ 200 µg/l en voor mannen ≤ 400 µg/l.

Daarnaast zijn er twee wijzigingen in het beleid van Sanquin:

  • Voorheen was een van de voorwaarden dat de ferritinewaarde altijd onder de 100 µg/l moest blijven. Dit is nu niet langer vereist.
  • In het verleden bepaalde Sanquin nooit de ferritinewaarde van de donoren. Daarom moest de behandelend arts van een hemochromatose patiënt die donor wilde worden Sanquin jaarlijks schriftelijk informeren over de ferritinewaarde van zijn of haar patiënt. Sanquin is bezig om voor patiënten in de onderhoudsfase zo nu en dan zelf ferritine te bepalen om te kunnen beoordelen of men donor kan blijven. De jaarlijkse schriftelijke herbevestiging van de ferritinewaarde door de behandelend arts is daarom niet meer nodig.

Dit zijn de wijzigingen in onze procedure voor de personen met primaire hemochromatose die in onderhoudsfase zijn.

Een aantal reeds bestaande punten zijn nog steeds van toepassing:

  • Een patiënt die donor wil worden moet eerst door de behandelend arts bij Sanquin worden aangemeld.
  • De ferritinebepaling die Sanquin bij deze groep donoren zal invoeren betekent niet dat Sanquin de rol van de behandelend arts overneemt. Men moet altijd met de eigen arts afspraken maken over de eventuele controles en onderzoeken.
  • De maximale leeftijd voor aanmelding als nieuwe donor is 64 jaar.
  • Mannen kunnen maximaal 5 keer per jaar bloed geven waarbij minimaal 8 weken tussen 2 donaties in acht moet worden genomen.
  • Vrouwen kunnen maximaal 3 keer per jaar bloed geven waarbij minimaal 4 maanden tussen 2 donaties in acht moet worden genomen.