skip to Main Content

Brochure: Wat is hemochromatose?

Uitgebreide brochure

De HVN heeft de brochure “Wat is hemochromatose?” samengesteld. De brochure geeft veel informatie over hemochromatose. Niet alleen over de ziekte, maar ook over de behandeling, erfelijkheid en familieonderzoek, voeding en verzekeringen.

U kunt als volgt in het bezit komen van een gedrukt exemplaar van de brochure “Wat is hemochromatose?”:
Maak € 5,00 over op IBAN rekening NL88INGB0008408045, ten name van Hemochromatose Vereniging Nederland te Opmeer, onder vermelding van “brochure”.

Als alternatief kan de brochure ook worden gedownload.
Klik hier!
 voor een PDF bestand van de brochure.

Brochure: Meedoen met een zeldzame aandoening

De HVN heeft in samenwerking met de patiëntenorganisatie Ieder(in) een beknopte brochure samengesteld. Daarin staat beperkte informatie over de aandoening hemochromatose: hoe wordt dit ontdekt, hoe wordt het behandeld, wat zijn de mogelijke problemen? Daarnaast wordt met name ook ingegaan op de mogelijke maatschappelijke gevolgen die de aandoening met zich mee kan brengen.

Deze folder is hier te bekijken of te downloaden, maar kan ook gratis worden aangevraagd en per post worden toegestuurd door dit formulier in te vullen.

Back To Top