Contactbijeenkomsten in 2020

11 september 2020

Contactbijeenkomst in Duiven
Onderwerp: “Algemene Leden Vergadering”.

Voor de betrokken stukken: Klik hier!

7 maart 2020

Contactbijeenkomst in Weert
Spreker: Dr. G. Koek, MDL arts
Onderwerp: “Hemochromatose anno 2020”
Spreker: Drs. R. Riksen, revalidatiearts
Onderwerp: “Omgaan met hemochromatose; is de ‘blik’ van de revalidatiearts van meerwaarde?”
Het verslag over “Omgaan met hemochromatose” is te vinden in ÏJzerwijzer nr. 3 2020. Klik hier!