skip to Main Content

Richtlijn Hemochromatose

In het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie is een samenvatting van de richtlijn “Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose” verschenen.

De richtlijn is te vinden op www.richtlijnendatabase.nl. Als zoekterm dient hemochromatose in gevoerd te worden.

Ter informatie kan het volgende document ook geraadpleegd worden. Echter bij eventeuele aanpassingen van de richtlijn, zal dit document niet automatisch gewijzigd worden. Om het document te lezen: Klik hier!

Back To Top
X