skip to Main Content

Meerjarenplan

Het bestuur heeft voor de jaren 2010-2013 een meerjarenplan vastgesteld. In het meerjarenplan zijn de doelstellingen van de HVN beschreven, evenals de belangrijkste activiteiten om deze doelstelling te realiseren. De belangrijkste activiteiten zijn:

* Bewerkstelligen vroegtijdige diagnose
* Bewerkstelligen familieonderzoek
* Opstellen en implementeren Zorgstandaard Hemochromatose
* Professionaliseren HVN-organisatie

Voor het downloaden van het meerjarenplan: Klik hier!

Back To Top
X