skip to Main Content

Lotgenotencontact is gericht op het individuele contact met patienten en/of hun partners/familie.

Indien nodig kan de vrijwilliger daarbij terugvallen op de verschillende deskundigheden binnen de HVN.

Lotgenotencontact leidt tot een individueel gesprek met één van onze vrijwilligers, b.v. via telefoon of email. Indien gewenst zijn er ook mogelijkheden tot een persoonlijk gesprek. De vrijwilliger biedt vooral een luisterend oor, maar kan een patiënt ook informeren en adviseren.

Wanneer u behoefte hebt aan een persoonlijk contact, neem dan gerust contact op met één van onze vrijwilligers. Ook al bent u (nog) geen lid van de HVN. Klik hier voor de contactgegevens van de regio’s.

Email contact

Wanneer u een concrete vraag hebt kunt u deze vraag ook per email aan de HVN stellen. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • de ziekte
  • de diagnose
  • de behandeling
  • een gesprek met een arts of medisch deskundige
  • de voeding
  • de gevolgen die hemochromatose voor u heeft
  • de vereniging

Alle vragen worden snel en op deskundige wijze beantwoord.
Overleg wel altijd alle informatie die u krijgt met uw arts!

Vanzelfsprekend wordt al uw informatie strikt vertrouwelijk behandeld.

Voor het sturen van een email: Klik hier!

Contactbijeenkomsten

Daarnaast organiseert de HVN in het land contactbijeenkomsten waar leden en niet-leden elkaar treffen en ervaringen kunnen uitwisselen. Klik hier!

Back To Top
X