Lidmaatschapvergoedingen patientverenigingen 2020

Het overzicht waarin te lezen staat welke zorgverzekeraars een vergoeding geven voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging en zo ja hoe hoog die vergoeding is.

Wist u dat de vergoedingen van patiëntenverenigingen voor 2020 weer bekend zijn? Zorgverzekeraars hebben weer wijzigingen doorgevoerd voor zowel de premies als vergoedingen. Deze informatie is overzichtelijk verzameld op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/patientenverenigingen