Contactdag 3 februari 2018 locatie: omgeving Breda

Sprekers: Dr. Vorselaars en Dr. van den Berge beiden bedrijfsarts, behandelen het onderwerp arbeid en ziekte na een korte inleiding over hemochromatose van drs. H. Jacobs.

X