Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose.

De doelstelling van de richtlijn is het bevorderen van tijdige, zorgvuldige en adequate diagnostiek en het ondersteunen van een zo goed mogelijke behandeling en monitoring van hereditaire hemochromatose.

De richtlijn is van toepassing voor alle professionals die bij de zorg voor patiënten met hereditaire (erfelijke) hemochromatose en hun familieleden zijn betrokken, zoals huisartsen, internisten, maag-darmleverartsen, reumatologen, radiologen, hematologen, klinisch pathologen, klinisch chemici en klinisch genetici.

Ook patiënten met hereditaire (erfelijke) hemochromatose kunnen kennis nemen van de richtlijn.

Voor het downloaden van de complete richtlijnklik hier!

X