skip to Main Content

IJzerwijzers 2017

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2017, no 4

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Expertisecentrum IJzerstofwisselingsziekten in Nijmegen

‣ Hemochromatose en het element ijzer

‣ Van Hemochromatosepatiënt naar reguliere bloeddonor – (nog) een moeizaam proces

‣ De vrijwilligersdag

‣ Redactie HVN vanaf 1 januari 2018

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2017, no 3

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ IJzer teveel: Aderlaten, isovolemische hemodilutie of medicijnen?

‣ Verlaagt pil aantal aderlatingen bij patiënten met ijzerstapelingsziekte?

‣ De HVN, PG- en koepelorganisaties: wie doet wat?

‣ Interview met Björn

‣ Hoe werkt de nieuwe website?

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

IJzerwijzer 2017, no. 2

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Leren leven met Hemochromatose

‣ IJzerhomeostase en Ontstekingen

‣ Verslag van de algemene ledenvergadering

‣ SP’er Henk van Gerven over bloeddonatie na aderlating

‣ HVN en de Gerven over bloeddonatie na aderlating

‣ Stand van zaken nieuwe website HVN

ijzerwijzer-2017-1
Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

IJzerwijzer 2017, no. 1

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Hemochromatose
Een ziekte? Of een nuttige gen-aanpassing uit het verleden

‣ IJzer in het lichaam.
Hoe is de opname van ijzer bij te sturen?

‣ Erytrocytaferese
tijdens de behandeling van hereditaire hemochromatose

Verslag vergadering bestuur HVN met de medische adviesraad

De HVN geeft voor leden een kwartaalblad uit: de IJzerwijzer.

De IJzerwijzer is een uitgebreid informatiemagazine, waarin medische, sociaal maatschappelijke en financiële aspecten aan de orde komen en vele wetenswaardigheden worden beschreven. In de IJzerwijzer wordt ook veel aandacht besteed aan persoonlijke aspecten en komen lezers aan het woord.
U kunt als volgt in het bezit komen van een gedrukt exemplaar van de IJzerwijzer:

  • door lid te worden van de HVN. Direct na aanmelding ontvangt u het laatste nummer van IJzerwijzer. Leden krijgen elk kwartaal de IJzerwijzer gratis in de bus. Lid worden: klik hier!
  • door het overmaken van € 5,00 op IBAN rekening NL13 INGB 0655 5418 88, ten name van Hemochromatose Vereniging Nederland te Opmeer, onder vermelding van “IJzerwijzer”. U ontvangt vervolgens het meest recente nummer.

Leden, en donateurs die minimaal € 30,00 overmaken op IBAN rekening NL13 INGB 0655 5418 88, ten name van Hemochromatose Vereniging Nederland te Opmeer, kunnen alle nummers van de IJzerwijzer gratis downloaden.

Lid worden: klik hier!

Donateur worden: klik hier!

Back To Top
X