skip to Main Content
Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2023, no 3

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Lotgenotencontactdag

‣ Gezonde leefstijl

‣ Interview: HVN-lid

‣ WIA

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2023, no 2

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Piek-eindeffect

‣ Interview HVN-lid

‣ Familiebrief

‣ Lotgenotencontactdag

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2023, no 1

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Interview dr. Rennings

‣ Lotgenotencontact

‣ Beste Cees

‣ Family testing

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2022, no 4

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Lotgenotencontactdag

‣ Europees nieuws

‣ Interview HVN-lid

‣ Nieuws van het bestuur

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2022, no 3

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Lotgenotencontactdag

‣ Omgaan met ziekte

‣ Interview HVN-leden

‣ Kort nieuws

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2022, no 2

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Leren leven met hemochromatose

‣ Handleiding aderlaten

‣ Interview HVN-lid

‣ Beste Cees

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2022, no 1

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Genetisch (on)geluk

‣ Samen beslissen

‣ Lidmaatschap SRPN

‣ In één keer raak

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2021, no 4

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Verslag Lotgenotencontactdag

‣ Interview professor Swinkels

‣ Artikel professor Katan

‣ Verslag ALV

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2021, no 3

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Hemochromatose en zwangerschap

‣ Aderlaten via bloedbank

‣ Interviews HVN-leden

‣ Uitslag enquête EFAPH

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2021, no 2

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Meerjarenplan

‣ Interviews leden

‣ Nieuwe rol Sanquin

‣ Herbeoordeling expertisecentra

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2021, no 1

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Stichting Belangen MDL patiënten

‣ Contactpersoon Noorden

‣ Hemochromatose app

‣ Interviews

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2020, no 4

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Lotgenotencontact- middag HVN

‣ Algemene Leden Vergadering

‣ Nieuwe aanpak aderlaten

‣ Patiëntenfederatie Nederland

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2020, no 3

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Presentatie drs. Riksen

‣ Hemochromatose en infecties

‣ Awareness week

‣ HVN op televisie

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2020, no 2

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Hemochromatose anno 2020

‣ Compound heterozygoot

‣ Jubileum HVN

‣ 20 jaar IJzerwijzer

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2020, no 1

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Verslag contactdag

‣ Verslag Nieuwe brochure

‣ Nieuwsbrief HVN

‣ Hoe slecht is alcohol?

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2019, no 4

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Verslag lotgenotencontactdag

‣ Verslag MAR-vergadering

‣ Interview HVN-lid

‣ Onderzoek prikangst

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2019, no 3

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Lotgenotencontactdag

‣ Biolron congres

‣ Buitenlands nieuws

‣ Interview HVN-lid

‣ De consultkaart

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2019, no 2

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Lotgenotencontactdag

‣ Nieuwe medische richtlijn

‣ Interview HVN-lid

‣ Nieuwe voorzitter

‣ Hemochromatose kookboek

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2019, no 1

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Lotgenotencontactdag

‣ Interview met dr. Kreeftenberg

‣ De consultkaart

‣ Zorgkostenaftrek belastingen

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2018, no 4

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Presentatie dr. Marloes Cuijpers

‣ Interview dr. Esther Jacobs

‣ Interview HVN-lid

‣ Nieuwe zorgverzekering

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2018, no 3

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Presentatie dr. P.W. van der Linden

‣ Interview MAR-lid

‣ Interview HVN-lid

‣ Privacywetgeving

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2018, no 2

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Ziekte en maatschappelijke consequenties

‣ Vergadering Medische Adviesraad

‣ Uitslag enquête

‣ Internationaal nieuws

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2018, no 1

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Rust roest. Presentatie dr. L. Laterveer

‣ Van aderlaten naar donor

‣ Zorgkaart Nederland

‣ Aftrek zorgkosten

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2017, no 4

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Expertisecentrum IJzerstofwisselingsziekten in Nijmegen

‣ Hemochromatose en het element ijzer

‣ Van Hemochromatosepatiënt naar reguliere bloeddonor – (nog) een moeizaam proces

‣ De vrijwilligersdag

‣ Redactie HVN vanaf 1 januari 2018

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

 

IJzerwijzer 2017, no 3

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ IJzer teveel: Aderlaten, isovolemische hemodilutie of medicijnen?

‣ Verlaagt pil aantal aderlatingen bij patiënten met ijzerstapelingsziekte?

‣ De HVN, PG- en koepelorganisaties: wie doet wat?

‣ Interview met Björn

‣ Hoe werkt de nieuwe website?

Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

IJzerwijzer 2017, no. 2

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Leren leven met Hemochromatose

‣ IJzerhomeostase en Ontstekingen

‣ Verslag van de algemene ledenvergadering

‣ SP’er Henk van Gerven over bloeddonatie na aderlating

‣ HVN en de Gerven over bloeddonatie na aderlating

‣ Stand van zaken nieuwe website HVN

ijzerwijzer-2017-1
Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

IJzerwijzer 2017, no. 1

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Hemochromatose
Een ziekte? Of een nuttige gen-aanpassing uit het verleden

‣ IJzer in het lichaam.
Hoe is de opname van ijzer bij te sturen?

‣ Erytrocytaferese
tijdens de behandeling van hereditaire hemochromatose

Verslag vergadering bestuur HVN met de medische adviesraad

ijzerwijzer-2016-(1)LR
Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

IJzerwijzer 2016, no. 4

In dit nummer onder meer een artikel over:

Hemochromatose de diagnose en de behandeling
Tijdens de contactdag op 17 september in Zwolle presenteerde Drs. H.J.M. Jacobs arts
en onze voorzitter een duidelijk verhaal over hemochromatose.

De Zorgkaart
Tijdens de contactdag op 17 september in presenteerde drs. Anne Mooij, van de
Patiëntenfederatie Nederland, de ontwikkeling van Zorgkaart Nederland.

De Consultkaart
Op dezelfde contactdag gaf drs. Renske Kranenburg een toelichting op het ontstaan van
de consultkaart door de Patiëntenfederatie Nederland.

Hoe ziet de toekomst van de HVN er uit?
Bestuursleden, vrijwilligers en hun partners hebben tijdens de vrijwilligersdag nagedacht over de huidige HVN en de vraag hoe die zich in de toekomst zou moeten ontwikkelen

ijzerwijzer-2016-(1)LR
Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

IJzerwijzer 2016, no. 3

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Spelregels voor bloeddonatie
Bloeddonor ben je niet zo maar. Sanquin stelt duidelijke voorwaarden.
Hopelijk kunnen veel HVN leden hieraan voldoen.

‣ Gewrichtsklachten en erfelijke hemochromatose
Dr. Jansen schetste tijdens de contactdag in Duiven een duidelijk overzicht hoe om te
gaan met gewrichtsklachten.

‣ Even voorstellen
Hoera! We hebben er een redacteur bij. Hartelijk welkom Raymond.

‣ Zorgverzekeringen
Een overzicht van alle betrokken partijen bij uw zorgverzekering.
En wist u dat u zelf ook een belangrijke rol heeft?

ijzerwijzer-2016-(1)LR
Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

IJzerwijzer 2016, no. 2

In dit nummer onder meer een artikel over:

Verslag van de lezing van Dr. Van Deursen tijdens
de contactdag in Tilburg.

‣ Even voorstellen:
Annemieke Vroom gaat de contactdagen organiseren.

Verslag van de lezing van Dr. Riksen over de gevolgen van
hemochromatose en het accepteren met hulp van revalidatie.

‣ Even voorstellen:
Annemieke Vroom gaat de contactdagen organiseren.

‣ diverse kort nieuws items.

ijzerwijzer-2016-(1)LR
Voor het lezen of downloaden klik op het plaatje of: Klik hier!

IJzerwijzer 2016, no. 1

In dit nummer onder meer een artikel over:

‣ Genetica van hemochromatose.
Een ingewikkelde materie verwoord en bijzonder lezenswaardig

‣ Patiëntencontact en informatie.
Aandacht voor de Algemene Ledenvergadering in april

‣ Even voorstellen…en afscheid van.
Vrijwilligers komen en vrijwilligers gaan. Tijd voor een kennismaking en een bedankje

‣ In gesprek met…
Onze vaste rubriek met een persoonlijk verhaal

‣ EFAPH Opnieuw de European Federation of Associations of Patients with Heamochromatosis met deze keer een uitleg hoe zo’n federatie werkt

De HVN geeft voor leden een kwartaalblad uit: de IJzerwijzer.

De IJzerwijzer is een uitgebreid informatiemagazine, waarin medische, sociaal maatschappelijke en financiële aspecten aan de orde komen en vele wetenswaardigheden worden beschreven. In de IJzerwijzer wordt ook veel aandacht besteed aan persoonlijke aspecten en komen lezers aan het woord.
U kunt als volgt in het bezit komen van een gedrukt exemplaar van de IJzerwijzer:

  • door lid te worden van de HVN. Direct na aanmelding ontvangt u het laatste nummer van IJzerwijzer. Leden krijgen elk kwartaal de IJzerwijzer gratis in de bus. Lid worden: klik hier!
  • door het overmaken van € 5,00 op IBAN rekening NL13 INGB 0655 5418 88, ten name van Hemochromatose Vereniging Nederland te Opmeer, onder vermelding van “IJzerwijzer”. U ontvangt vervolgens het meest recente nummer.

Leden, en donateurs die minimaal € 30,00 overmaken op IBAN rekening NL13 INGB 0655 5418 88, ten name van Hemochromatose Vereniging Nederland te Opmeer. Leden en Donateurs kunnen alle nummers van de IJzerwijzer gratis downloaden.

Lid worden: klik hier!
Donateur worden: klik hier!

Back To Top