skip to Main Content

Meerjarenplan

Het bestuur heeft voor de jaren 2015-2019 een meerjarenplan opgesteld. In dat plan zijn de doelstellingen van de HVN beschreven, evenals de belangrijkste activiteiten om deze doelstelling te realiseren. De belangrijkste activiteiten zijn:

  • Bewerkstelligen vroegtijdige diagnose
  • Bewerkstelligen familieonderzoek
  • Implementeren Medische Richtlijn Hemochromatose
  • Professionaliseren HVN-organisatie

Voor het downloaden van het meerjarenplan: klik hier!

Er wordt gewerkt aan een meerjarenplan 2020-2025.

Back To Top