skip to Main Content

Artikelen ten behoeve van profesionals

De betrokken artikelen zijn:
-Inflammation can increase hepcidin in HFE-hereditary hemochromatosis.
Wenke Moris, Pauline L.M.Verhaegh, Ad A.M. Masclee, Dorine W. Swinkels, Coby M. Laarakkers, Ger H. Koek and Cees Th.B.M. van Deursen. Clin Case Rep. 2021; 9:e04114
Om het artikel te lezen of te downloaden, Klik hier!

-Absorption of nonheme iron during gastric acid suppression in patients with hereditary hemochromatosis and healthy controls.
Wenke Moris, Pauline L.M. Verhaegh, Jef Verbeek, Dorine W. Swinkels, Coby M. Laarakkers, Adrian A.M. Masclee, Ger H. Koek and Cees Th.B.M.van Deursen.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2021, 320, G1105-1110
Om het artikel te lezen of te downloaden, Klik hier!

-Reflective testing-A randomized controlled trial in primary care patients.
Wytze P. Oosterhuis, Wilhelmine PHG Verboeket-van de Venne, Cees TBM van Deursen, Henri EJH Stoffers, Bernadette AC van Acker and Patric MM Bossuyt.
Annals of Clinical Biochemistry 2021; 58(2): 78-85
Om het artikel te lezen of te downloaden Klik hier!
.

HVN/koepelorganisaties

Ieder(in)

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij Ieder(in) aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Zij behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen.
Voor meer informatie: www.iederin.nl
.

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die medisch gerichte zorg nodig hebben. Zij geven patiënten een stem: bij de huisarts, bij de specialist, bij de farmacie, bij de verzekeraar, enz.

Belangrijke onderwerpen waar de Patiëntenfederatie Nederland zich mee bezighoudt zijn:

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

De SKGZ helpt door bemiddeling en geschilbeslechting problemen tussen consumenten en hun zorgverzekeraar op te lossen. Heb je een probleem met jouw zorgverzekeraar? Bijvoorbeeld over vergoedingen, premiebetalingen of hulpmiddelen. En kom je er samen met de zorgverzekeraar niet uit? Dan kun je terecht bij de SKGZ. Heb je vragen over een probleem met je zorgverzekeraar? Of twijfel je of je bij de SKGZ terecht kunt? Bel de SKGZ via 088 900 6 900. Voor meer informatie: www.skgz.nl .

Back To Top