skip to Main Content

Aderlaten

In de meeste gevallen bestaat de behandeling van hemochromatose uit aderlaten.
Door middel van aderlaten (of bloeddonatie) wordt bloed aan het lichaam onttrokken. Het lichaam reageert door het aanmaken van nieuw bloed. Voor het aanmaken van nieuw bloed is ijzer nodig. Het lichaam onttrekt dit aan het in het lichaam opgeslagen ijzer, waardoor het teveel aan opgeslagen (gestapeld) ijzer daalt. Een daling van de hoeveelheid opgeslagen ijzer leidt tot een daling van het ferritinegehalte en de transferrineverzadiging.

Afhankelijk van een aantal medische factoren (ferritinegehalte, conditie van de patiënt, enz.) bepaalt een arts de intensiteit van het aderlaten. Dit kan oplopen tot een aderlating van 500 ml per één à twee weken. Deze intensieve periode gaat door totdat het ferritinegehalte is gedaald tot onder de 50µg/l.

Daarna treedt de zogenaamde onderhoudsfase in, waarbij het aantal aderlatingen per jaar is afgestemd op het stabiliseren van het ferritinegehalte op een niveau van ca 50µg/l.
Tijdens de onderhoudsfase volstaat veelal een aantal aderlatingen van 4 à 8 per jaar.

In een beperkt aantal gevallen wordt hemochromatose behandeld door middel van erytrocytaferese. Erytrocytaferese is een alternatief voor aderlaten. Tijdens deze behandeling worden met behulp van een speciaal apparaat rode bloedcellen uit het bloed gefilterd.

De HVN stelt zich tot doel om de behandeling door middel van aderlaten voor de patiënt te vergemakkelijken, b.v. door in voorkomende gevallen het gebruik van dunne naalden te bevorderen. 
Voorts streeft de HVN ernaar om voor patiënten die dit prefereren de behandeling van erytrocytaferese mogelijk te maken.
In Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven, Maastricht, Groningen, Amsterdam, Utrecht en Zwolle is erytrocytaferese mogelijk bij de bloedbank.
Let op: De rekening van de erytrocytaferese gaat naar de behandelende specialist DBC, dus is een conflict mogelijk, omdat de behandeling plaats vindt bij Sanquin. Er zal dus zorgvuldig overleg moeten zijn tussen de behandelende specialist, Sanquin en de zorgverzekeraar om erytrocytaferese mogelijk te maken.

In Enschede is erytrocytaferese mogelijk in het ziekenhuis.
Dit jaar nog wordt erytrocytaferese ook mogelijk in Rotterdam en Leiden.

Persoonlijk contact

Indien u graag met één van onze vrijwilligers wilt praten over de behandeling is dat mogelijk. Voor een overzicht van de vrijwilligers met wie u contact kunt opnemen: Klik hier!

Back To Top
X